Privacy & Disclaimer

Privacy statement

Voor TravelMoodz BV is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. TravelMoodz BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van TravelMoodz, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens

TravelMoodz verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website, waaronder consumenten en professionals, wanneer deze contact hebben met TravelMoodz. Wanneer een professional een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door TravelMoodz en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) consumenten worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de verbinding met een potentiële professional te maken.

TravelMoodz kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers, TravelMoodz kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijke (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van TravelMoodz te factureren aan de professional.

Tot slot kunnen de persoonsgegevens van gebruikers door TravelMoodz worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van TravelMoodz of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar info@travelmoodz.com.

Beoordelingen

Op de website van TravelMoodz komen reviews voor waarin consumenten, professionals en de services die zij bieden beoordelen. TravelMoodz behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een professional een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de professional aan TravelMoodz verzoeken om de beoordeling te verwijderen. TravelMoodz zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

TravelMoodz en andere sites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. TravelMoodz kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van TravelMoodz dan kunt u deze sturen naar: info@travelmoodz.com

Wijzigingen

TravelMoodz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van TravelMoodz.

Disclaimer

Travelmoodz heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf (omschrijvingen, profielen, serviceaanbod, referenties etc.) is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Travelmoodz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van deze gegevens. Ook draagt Travelmoodz geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van adviezen, offertes, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Dit houdt in dat Travelmoodz op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het voldoen aan hun verplichtingen door consumenten en professionals, waaronder begrepen de uitvoering van reizen, reisonderdelen en/of andere door de professional geboden diensten.

Laatste wijziging: 05-06-2014